Souhlasím se shromažďováním a zpracováním souborů cookies, které zpracovává společnost Google v souladu se svými Zásadami. Více informací ZDE. Rozumím

Co je GDPR?

 

Co je GDPR?

Obecné nařízení Evropského Parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) je zákon na ochranu osobních údajů, který vstoupí v účinnost v celé Evropské unii 25. května 2018. Toto nařízení budou muset dodržovat všechny firmy, instituce i jednotlivci působící v EU (ať už sídlí kdekoliv), které shromažďují, analyzují, zpracovávají a uchovávají data o fyzických osobách tj. jakkoliv nakládají s osobními údaji např. zaměstnanců, klientů, zákazníků, dodavatelů, potenciálních zákazníků, pacientů. V České republice toto nařízení nahradí dosud platnou směrnici 95/46/ES a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ze Zákona o ochraně osobních údajů zůstanou po 25. květnu v platnosti jen ta ustanovení, která nejsou GDPR řešena (např. o organizaci Úřadu pro ochranu osobních údajů) nebo která umožňuje GDPR upravit na úrovni jednotlivých států.

Soukromým osobám toto nařízení přinese větší kontrolu nad jejich osobními údaji a naopak organizacím, které osobní údaje shromažďují a zpracovávají, nařizuje nové povinnosti. Jestliže organizace zákon poruší či vůbec nezavede nová nařízení, budou ji čekat nemalé sankce od národních regulátorů (pokuta může činit až 20 milionů Eur nebo 4 % celosvětového ročního obratu organizace). Organizace či instituce (tj. správci a zpracovatelé osobních údajů) také musí v tom případě počítat s případnými žalobami fyzických osob a tím souvisejícími náhradami škod v případě hmotné či nehmotné újmy.

Hlavním dozorovým orgánem pro ochranu osobních údajů byl v ČR doposud Úřad pro ochranu osobních údajů. To zůstane i nadále, ale částečně bude podřízen Evropskému sboru pro ochranu osobních údajů.

Kompletní znění GDPR v českém jazyce.

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2022